Televizija preko InternetaTV kanali, radio, video klub

Cenovnik

 

USLUGA

CENA

Osnovni paket

1.000,00 RSD

Paket za komercijalne korisnike

1.000,00 RSD

Oprema za funkcionisanje servisa se od Kopernikusa preuzima bez naknade.

U slučaja raskida Ugovora korisnik je u obavezi da vrati opremu, odnosno uređaj, sa svim pripadajućim delovima fizički neoštećenim.

Ukoliko nije u mogućnosti da izvrši ovu obavezu dužan je da plati Kopernikusu novčani iznos koji se izračunava po navedenim stavkama.

Cenovnik opreme:

 

Oprema

Cena

1.

Set Top Box prijemnik 

8.000,00 RSD

2.

Naponski adapter

1.000,00 RSD

3.

HDMI kabl

1.000,00 RSD

4.

AV kabl

300,00 RSD

5.

LAN kabl

300,00 RSD

6.

Daljinski upravljač

1.000,00 RSD

 

UKUPNO

11.600,00 RSD

 

 

Pogledaj kompletan cenovnik PDF-u

Kopernikus Technology