Televizija preko InternetaTV kanali, radio, video klub

ott SERVisi

Live TV
Pratite više od 100 domaćih i stranih kanala na Vašem televizoru...

 

 

Radio
Pored osnovne funkcije, gledanja tv kanala. Set-Top Box se može koristiti za slušanje muzike. Izbor od 100 radio stanica iz regiona i zemlje..

 

Video Klub

Svi naši korisnici imaju mogućnost da koriste veoma koristan servis naručivanja filmova. U svakom trenutku na raspolaganju su Vam 500 najboljih filmova koje bez novčane nadoknade možete pogledati.

YouTube
Preko našeg Set-Top Box-a možete gledati video klipove sa YouTube na Vašem televizoru i uživati.

 

Skype
Komunicirajte sa rođacima i prijateljima preko Skype na Vašem televizoru. Na jedan od USB priključka na Set-Top Box-u priključite web kameru i razgovor može da počne.

 

Kopernikus Technolgy